Baltic Partners Team

Valeri Kulitski Managing PartnerDmitry Smirnov PartnerMikhail Murashko Head of M&AVolodymyr Tylnyi, ACCA, Senior AssociateAndriy Shcherbyna, CFA, Senior Associate